thumbnail

Học cách nói các mùa trong một năm bằng Tiếng Anh

Tiếp theo bài học về mùa, chúng ta sẽ cùng học cách đọc các mùa và những thứ đặc trưng cho từng mùa nhé. Chúng ta bắt đầu nào!

|

TOP CÁC TRƯỜNG HỌC SINH DU HỌC NHIỀUXem thêm »