thumbnail

HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG WESTERN SYDNEY UNIVERSITY

Lí do nào để bạn chọn Western Sydney University?

Nằm trong top 100 trường đại học dưới 50 tuổi trên thế giới.
Đạt 5 sao về cơ sở vật chất, chất lượng giảng dạy và đổi mới.
83.4% Undergraduates, 91.5% Postgraduates có việc làm trong vòng 4 tháng sau tốt nghiệp.
WSU tọa lạc tại thành phố Sydney, là một thành phố an toàn thứ 7 trên th&...

|

Thông tin khóa học:   
Nursing    

           Bachelor of Nursing

               Master of Nursing

Học phí: $AU29,040/Năm
Thời lượng khóa học: 3 Năm
Yêu cầu đầu vào: IELTS 6.5
(No band < 6.0)
Kì nhập học: Tháng 3

Học phí: $AU29,040/Năm
Thời lượng khóa học: 3 Năm
Yêu cầu đầu vào: IELTS 6.5 (No band < 6.0)
Kì nhập học: Tháng 3

Engineering

Bachelor of Engineering Science

Master of Engineering Science:

 • Học phí: $AU31,440

 • Thời lượng khóa học: 3 Năm

 • Yêu cầu đầu vào: IELTS 6.5

 • (No band < 6.0)

 • Kì nhập học: Tháng 3, 7

 • Học phí: $AU31,680

 • Thời lượng khóa học: 2 Năm

 • Yêu cầu đầu vào: IELTS 6.5

 • (No band < 6.0)

 • Kì nhập học: Tháng 3, 7

Education     
Bachelor of Arts (Pathway to Teaching Birth-5/Birth-12 /Teaching Primary /Teaching Secondary)

 • Học phí: $AU25,000/Năm

 • Thời lượng khóa học: 3 Năm

 • Yêu cầu đầu vào: IELTS 6.5 (No band < 6.0)

 • Kì nhập học: Tháng 3, 7

Master of Teaching:
 
 Học phí: $AU25,720
Thời lượng khóa học: 2 Năm
Yêu cầu đầu vào: IELTS 7.5 (No band < 7.0)  (S,L >8.0)
Kì nhập học: Tháng 3, 7 
Thông tin học bổng:
Undergraduate:
Vice-Chancellor's Academic Excellence Undergraduate Scholarships:
Giảm 50% học phí
Điều kiện: 

 • Không áp dụng cho Bachelor of Medicine/Bachelor of Surgery and Nursing

 • Điểm ATAR (Australian Tertiary Admission Rank) tối thiểu là 90 hoặc tương đương.    

 • Là ứng viên quốc tế, có Visa Higher Education (Subclass 500).

 • Bắt đầu theo học năm 2019.  

 • Đủ điều kiện về yêu cầu học tập và tiếng Anh và chấp nhận thư mời nhập học.


Western Sydney International Scholarships – Undergraduate
Trị giá $10000, $7500, và $3000 (Bursary) trừ vào tiền học phí (thanh toán vào học kỳ thứ 2)
Điều kiện:   
Không áp dụng cho Bachelor of Medicine/Bachelor of Surgery and Nursing
Học bổng $10,000 áp dụng cho học sinh có điểm GPA 8.5/10
Học bổng $5,000 áp dụng cho học sinh có điểm GPA 8.0/10 hoặc đạt được 70% điểm năm nhất đại học.

Postgraduate   
Vice-Chancellor's Academic Excellence Postgraduate Scholarships

Trị giá 25% và 50% học phí (tối đa 2 năm)
Điều kiện: 

 • Không áp dụng cho Bachelor of Medicine/Bachelor of Surgery

 • Student visa (subclass 500)

 • Học bổng 25% dựa trên điểm chuẩn học tập tối thiểu 80%

 • Học bổng 50% cạnh tranh và thời hạn được đánh giá: 15 tháng 11 năm 2019

 • Ngày 16 tháng 11 năm 2019 - Xác định tất cả các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện. Tất cả các ứng cử viên được liệt kê trên sẽ được thông báo và yêu cầu cung cấp số yêu cầu cá nhân cho bước cân nhắc trao tặng học bổng cuối cùng.

 • 27 tháng 11 năm 2019 - Công bố kết quả học bổng

 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Văn phòng tư vấn du học Quốc tế OEC
Địa chỉ: Park 08 – 02 – 03 Parkhill Times city, 458 Minh Khai, Hà Nội
Số điện thoại: 0965 600 660 hoặc 024 3732 1063

 

TOP CÁC TRƯỜNG HỌC SINH DU HỌC NHIỀUXem thêm »