thumbnail

Lịch Khai Giảng Khóa Học Tiếng Anh

|
VĂN PHÒNG TƯ VẤN DU HỌC QUỐC TẾ OEC
Website: http://www.oec.edu.vn      SĐT: 04-3.7321063/22119029          
Email: oec@hn.vnn.vn                     ĐC: T6-L2-01 TTTM Vincom Megamail – Time City – 458 Minh Khai – Hà Nội


LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP
Khóa học Đầu vào Đầu ra Buổi học Học phí/ Thời gian
 English for beginners
 (36h/24 buổi
3 buổi/1 tuần)
  Elementary Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 3.500.000
(9:30am-11:00am,  2:30pm- 4:00pm, 6pm-7:30pm, 7:40pm-9:10pm)
 
 Background 1
 
 (36h/24 buổi
3 buổi/1 tuần)
Elementary Pre-Intermediate 1 Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 3.800.000
(9:30am-11:00am,  2:30pm- 4:00pm, 6pm-7:30pm, 7:40pm-9:10pm)
 
Background 2 (36h/24 buổi
3 buổi/1 tuần)
Pre-Intermediate 1 Pre-Intermediate 2 Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 4.200.000
(9:30am-11:00am,  2:30pm- 4:00pm, 6pm-7:30pm, 7:40pm-9:10pm)
 
 Combo 123
Starter, Elementary, Pre-intermediate (108h/72 buổi
3 buổi/1 tuần)
 
  Pre-Intermediate 2 Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 9.000.000
(9:30am-11:00am,  2:30pm- 4:00pm, 6pm-7:30pm, 7:40pm-9:10pm)LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI LÀM
Khóa học Đầu vào Đầu ra Buổi học Học phí/ Thời gian
 Foundation 1
(36h/24 buổi
3 buổi/1 tuần)
Elementary Pre-Intermediate 1 Thứ 2, thứ 4, thứ 6 4.500.000
(9:30am-11:00am,  2:30pm- 4:00pm, 6pm-7:30pm, 7:40pm-9:10pm)
 Foundation 2
(36h/24 buổi
3 buổi/1 tuần)
Pre-Intermediate 1 Pre-Intermediate 2 Thứ 3, thứ 5, thứ 7 4.500.000
(9:30am-11:00am,  2:30pm- 4:00pm, 6pm-7:30pm, 7:40pm-9:10pm)
 
 

TOP CÁC TRƯỜNG HỌC SINH DU HỌC NHIỀUXem thêm »