can
germ
uk
sin

Tư vấn du học Quốc tế OEC và Đào tạo Ngoại ngữ
OVERSEA EDUCATION CONSULTANCY

Những hình ảnh của Lãnh đạo Công ty OEC đón Phái đoàn Đức đến thăm Thành phố Hà Nội, đứng đầu là Ngài Burkhard Jung Thị trưởng Thành phố Leipzig (Đức) , được tiếp đón tại Nhà khách Chính phủ do Chủ tịch Thành phố Hà Nội
Đoàn làm việc tại Nhà khách Chính phủ
Giao lưu với Trường Đại học Bách Khoa Viện DAAD
Đoàn thăm Đền Ngọc Sơn
Previous
Next

Cơ hội nghề nghiệp

.
.
.
.