can
germ
uk
sin

Tư vấn du học Quốc tế OEC và Đào tạo Ngoại ngữ
OVERSEA EDUCATION CONSULTANCY

Canada xinh đẹp
Trường có nhiều sinh viên Quốc Tế, Đa văn hóa. Học sinh nước nào đạt điểm xuất sắc sẽ được kéo cờ Quốc kỳ của nước mình trong phòng truyền thống của Trường, khuyến khích học sinh phấn đấu học tập vì tinh thần , niềm tự hào dân tộc.
Hội trường học sinh có thể thi tự do
Trường Thành lập năm 1921 cổ kính như một tòa lâu đài
Previous
Next
Sở Giáo dục của Bang Calgary
Lớp học năng khiếu
Thác nước Niagara hùng vĩ
Previous
Next
.
.
.
.