can
germ
uk
sin

Tư vấn du học Quốc tế OEC và Đào tạo Ngoại ngữ
OVERSEA EDUCATION CONSULTANCY

Nhà kính gương tròn do sinh viên Trường Đại học làm về đề tài bảo vệ môi trường không cần dùng điện mà bằng hấp thụ ánh sáng mặt trời . Sáng kiến được đánh giá cao ở Đề tài khoa học ở Úc
Làm việc với các trường ở Úc
Làm việc với các trường ở Úc
Giáo viên người Úc cùng nhóm học sinh của OEC đã có visa Du học Úc và Anh
Previous
Next
.
.
.
.