can
germ
uk
sin

Tư vấn du học Quốc tế OEC và Đào tạo Ngoại ngữ
OVERSEA EDUCATION CONSULTANCY

Từ vựng chủ đề cây cối

e

 

 1. 杜松Dù sōng: bách kim, bách gai
 2. 柏树Bǎishù: cây bách
 3. 白样Báiyáng: bạch dương
 4. 白果树Báiguǒshù: cây bạch quả
 5. 榄仁树Lǎnrénshù: cây bàng
 6. 杨紫薇Yángzǐwēi: cây bằng lăng
 7. 牛心果Niú xīn guǒ: cây bình bát
 8. 蓝撒Lánsā: cây bòn bon
 9. 菩提树Pútíshù: cây bồ đề
 10. 柚树Yòushù: cây bưởi
 11. 可可树Kěkěshù: cây ca cao
 12. 橡胶树Xiàngjiāoshù: cây cao su
 13. 槟榔Bīnláng: cây cau
 14. 西印度醋栗Xī yìndù cù lì: cây chùm ruột
 15. 油棕Yóu zōng: cây cọ dầu
 16. 栗子树Lìzǐshù: cây dẻ
 17. 榆树Yúshù: cây du
 18. 洋槐Yánghuái: cây dương hòe
 19. 檀香木Tán xiāngmù: cây đàn hương trắng
 20. 羊角豆Yángjiǎo dòu: cây đậu bắp
 21. 丁香Dīngxiāng: cây đinh hương
 22. 番木瓜树Fānmùguāshù: cây đu đủ
 23. 橡皮树Xiàngpíshù: cây đa búp đỏ
 24. 文殊兰Wénshūlán: cây đại tướng quân
 25. 朱槿Zhūjǐn: cây dâm bụt
 26. 木奶果Mù nǎi guǒ: cây dâu da
 27. 桑树Sāngshù: cây dâu tằm

Vui lòng Đánh giá nếu bạn thấy bài viết hữu ích.

Rate this post
.
.
.
.