can
germ
uk
sin

Tư vấn du học Quốc tế OEC và Đào tạo Ngoại ngữ
OVERSEA EDUCATION CONSULTANCY

Bài luận tiếng Anh hay về những ngày ý nghĩa trong năm

Bài luận tiếng Anh hay về những ngày ý nghĩa trong năm

1. Cách viết bài luận tiếng Anh hay về những ngày ý nghĩa trong năm

1.1. Chuẩn bị dàn ý

Mục đích chính của dàn ý là để phác thảo những ý tưởng của bạn về chủ đề môi trường trên giấy mà không ép buộc các bạn phải theo một trật tự nhất định nào. Đây là giai đoạn quan trọng giúp bài viết của bạn mạch lạc và hay nhất.

1.2. Viết câu chủ đề của bài luận

Câu chủ đề này truyền đạt với người đọc rằng bài luận này chính xác sẽ viết về vấn đề gì và tác giả sẽ nhấn mạnh vào điểm nào?

1.3. Viết phần mở đầu  (INTRODUCTION PARAGRAPH)

Bài luận văn tiếng anh của bạn chỉ hoàn thành khi có đầy đủ cả phần mở đầu (introduction paragraph) và phần kết luận (conclusion paragraph). Phần giới thiệu nhằm thu hút sự chú ý của người đọc và cho họ thấy được trọng tâm của bài luận đó là nói về môi trường.

1.4. Viết phần thân của bài luận (BODY PARAGRAPHS)

Khi đã lập được dàn ý của bài viết thì bạn phải triển khai các ý chính ra, câu từ ở phần này nên thể hiện được tầm quan trọng của môi trường đối với cuộc sống của con người. Có thể cho ví dụ chứng minh để bài viết sinh động hơn.

1.5. Kết luận (CONCLUSION PARAGRAPH)

Trong phần này, bạn có thể tổng hợp số điểm chính của bài luận văn tiếng anh hoặc cung cấp một cái nhìn tổng quan về chủ đề của bài luận. Đoạn kết nên kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường. Hãy cố gắng tìm những cách kết luận độc đáo và ấn tượng.

Chú ý: Trước khi bạn hoàn tất bài luận văn tiếng anh của mình, bạn phải suy nghĩ về thứ tự của các đoạn văn đã hợp lý chưa? Bạn có muốn sửa hay thêm gì vào bài làm của mình không? Và bước cuối cùng này để bạn xem lại các lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp để chắc chắn rằng bài luận không bị trừ điểm vì những lỗi sai không đáng có. Mỗi tuần bạn nên dành 2-3 buổi luyện viết, mỗi buổi từ 30 – 60 phút.

2. Bài luận tiếng Anh hay về những ngày ý nghĩa trong năm mẫu

2.1. Mother’s Day

Mother’s Day is a day when every child celebrates it especially for their mothers. It is celebrated annually as an important event of the year on second Sunday of the May month. Now-a-days, it has been a trend to celebrate mother’s day in the schools in the presence of their kids. Mother gets greeting cards, wishing cards or other special gifts by their kids. At this day, family members go outside to have some delicious dinner and get more enjoy. Mothers also give some gifts and lots of love and care to their kids.

Mothers are especially invited by their kids to the school where teachers, kids and mother enjoy celebrating the mother’s day. Both mothers and kids do some activities to fully enjoy this day. Mothers prepare some special dishes like macaroni, chawmin, sweets, biscuits, etc for their kids according to their interest. Mothers also participate in some other activities like dancing, singing, speech, etc. Kids take part in the rhyme recitation, oral conversation, dancing, singing, essay writing, etc related to the mother’s day. In the end of celebration, mothers serve their especially prepared dishes to all students of the classroom and teachers. Everyone eat and enjoy conjointly.

=> Bài dịch:

Ngày của mẹ là một ngày đặc biệt mà mọi đứa trẻ kỷ niệm nó đối với các bà mẹ của chúng. Đó là một sự kiện quan trọng được tổ chức hàng năm vào ngày Chủ nhật nhì của tháng Năm. Ngày nay,nó đã trở thành một xu hướng để ăn mừng Ngày của mẹ tại các trường học của những đứa con của họ. Các bà mẹ sẽ nhận được thiệp chúc mừng hoặc những món quà đặc biệt từ những đứa trẻ của họ. Vào ngày này, các thành viên trong gia đình sẽ đi ra ngoài để thưởng thức bữa tối ngon miệng và tận hưởng nhiều điều tuyệt vời. Ngoài ra, các bà mẹ sẽ tặng vài món quà và dành nhiều tình yêu,sự quan tâm tới những đứa trẻ của họ.

Những đứa con đặc biệt mời mẹ mình đến trường học của chúng,nơi mà các giáo viên, những đứa trẻ và các bà mẹ tận hưởng bữa tiệc trong Ngày của mẹ. Các bà mẹ và những đứa trẻ tham gia một vài hoạt động để tận hưởng trọn vẹn ngày này và chuẩn bị các món ăn đặc biệt như mì ống, chawmin, kẹo ngọt, bánh quy, v.. cho những đứa trẻ của mình theo sở thích của chúng. Ngoài ra, các bà mẹ còn tham gia một số hoạt động như nhảy múa, ca hát, phát biểu, vv..Còn những đứa trẻ cũng tham gia đọc thơ, hội thoại, nhảy múa, ca hát, viết luận,…có liên quan đến Ngày của mẹ. Trong phần cuối của buổi lễ kỷ niệm, các bà mẹ phục vụ các món ăn đặc biệt đã được chuẩn bị tới tất cả các học sinh của lớp học và các giáo viên. Mọi người ăn và tận hưởng cùng nhau.

2.2. Teacher’s Day

Teacher’s day is celebrated every year on the birth anniversary of a great person Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He was highly dedicated towards the teaching profession. It is said that, once he was approached by some students and requested for celebrating his birthday on 5th of September. And he replied that instead of celebrating it my birthday only, you should celebrated it as a teachers day to pay honour to all teachers for their great works and contributions. Teachers are the real shapers of the future building blocks of the country means they shape up the students life who are ultimately the future of country.

Teachers are the nation-builders by building the future of citizens living in the country. But nobody was there in the society to think about teachers and their contributions. The whole credit goes to only one leader of India, President Dr. Sarvapalli Radhakrishnan who advised us to celebrate his birthday as teacher’s day. Since 1962, 5th of September is being observed as Teacher’s Day every year. Our teachers not only teach us about subjects, but they also improve our personality, confidence and skill level. They make us able to get over from any problem or difficulty all through the life.

=> Bài dịch:

Ngày nhà giáo được tổ chức hàng năm vào ngày kỷ niệm ngày sinh của một vị giáo sư vĩ đại Ngài Sarvapalli Radhakrishnan. Ông được đánh giá cao đối với nghề giảng dạy. Người ta nói rằng,trong một lần nói chuyện với vài sinh viên và ông được đề nghị ăn mừng sinh nhật vào ngày mùng 5, tháng 9 và ông đã trả lời rằng,thay vì ăn mừng sinh nhật của tôi, bạn nên tổ chức ngày đó như là ngày nhà giáo để tôn vinh tất cả các giáo viên cho các công trình và sự đóng góp to lớn của họ. Giáo viên là những người định hướng thực sự cho việc xây dựng tương lai đất nước, nghĩa là họ là những người định hướng cuộc sống cho sinh viên, những người cuối cùng sẽ là tương lai của đất nước.

Giáo viên là những nhà xây dựng đất nước bằng việc xây dựng tương lai của những người dân sinh sống trong một quốc gia.Nhưng không một ai trong xã hội này suy nghĩ về những người giáo viên và sự đóng góp của họ. Tất cả những đóng góp chỉ có một vị lãnh đạo của Ấn Độ, Chủ tịch Tiến sĩ Sarvapalli Radhakrishnan, người mà đã khuyên rằng nên kỷ niệm sinh nhật của ông như Ngày nhà giáo. Từ ngày mùng 5,tháng 9, năm 1962 trở thành Ngày nhà giáo hàng năm. Giáo viên của chúng tôi không chỉ giảng dạy các môn học mà ngoài ra,họ còn bồi dưỡng nhân cách, nâng cao sự tự tin và kỹ năng. Họ làm cho chúng ta có thể vượt qua bất kỳ vấn đề hay sự khó khăn nào trong cuộc sống.

Hy vọng bài luận tiếng Anh hay về những ngày ý nghĩa trong năm của chúng tôi sẽ giúp bạn viết tốt hơn. Hãy chăm chỉ rèn luyện mỗi ngày để kĩ năng viết trở nên nhuần nhuyễn nhé. Chúc các bạn học tiếng Anh thành công!

Vui lòng Đánh giá nếu bạn thấy bài viết hữu ích.

Rate this post
.
.
.
.